Contact

Imprint

Responsibility (§ 5 TMG; § 55 Abs. 2 RSt)

Prof. Dr. Christian Lessmann

Institute of Economics

Carl-Friedrich-Gauss-Faculty

Technische Universität Braunschweig

38106 Braunschweig


Phone: +49 531 391-2592

E-Mail: c.lessmann@tu-braunschweig.de
 
 
 
 

Administrator: Christian Lessmann

Imprint and Contact

Telephone: +49 531 391-2578

Email: c.lessmann@tu-braunschweig.de